რეკომენდირებული ლიტერატურა

უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდების, ასევე, ზოგადად მასონობის არსის შესახებ მეტი და სიღრმისეული ცოდნის მისაღებად, რეკომენდაციას ვუწევთ შემდეგ ქართულენოვან გამოცემებს

უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდება