უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდაბა

საქართველოს უმაღლესი საბჭო

Ordo ab Chao

Supreme Council of Georgia

Ancient and Accepted Scottish Rite